Ninhada K2

DN: 07/06/2019

Pai: GIC IT* SkySupernova Will Ragnar

Mãe: DK* Aloas Sweet Pea

Kaena

Kaena

Kaena

Kaena

Kaena

Kaena

Kaena

Kaena

Kaena

Kaena

Kaena

Kaena

Kaena

Kaena

Kaena

Kaena

BR* KatzeCoon Kaena

Fêmea 

Bicolor Blue tortie - g03

Kiki

Kiki

Kiki

Kiki

Kiki

Kiki

Kiki

Kiki

Kiki

Kiki

Kiki

Kiki

Kiki

Kiki

BR* KatzeCoon Kiki Mostarda

Fêmea 

red mackerel w/white - d0923

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

Kalinda

BR* KatzeCoon Kalinda

Fêmea 

 Black tortie w/white- f09

PARCERIA:
RC_logo_2016cmjn.jpg
ASSOCIADO:
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

Todos os direitos reservados - desde 2006 ©KatzeCoon 2018  - BRASIL - Contato: +55 11997381030