top of page

FILHOTES DISPONÍVEIS

KatzeCoon Vito

Macho - Black/ White

DN: 1/1/2024

Pais: GIC Jupiter Olimpian *RU X BR* KatzeCoon Gomorra

KatzeCoon Valquíria

Fêmea - Black/ White

DN: 1/1/2024

Pais: GIC Jupiter Olimpian *RU X BR* KatzeCoon Gomorra

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page